Home » Силабуси

Приєднуйтесь до Фейсбук

Силабуси

Силабуси навчальних дисциплін

Силабуси бакалаврат. Нормативні дисципліни

Історія держави і права України / Перга Ю.М.  

Конституційне право. Загальна частина / Єгорова В.С.

Конституційне право. Особлива частина / Шумак І.О., Єгорова В.С.

Курсова робота з права інтелектуальної власності/ Яшарова М.М.

Міжнародне приватне право / Головко О.М., Голубенко І.І.

Основи права Європейського союзу та Ради Європи / Гончаро А.В.

Права людини: міжнародні стандарти та захист / Шумак І.О.

Правниче дослідження та письмо / Пряміцин В.Ю. 

Право інтелектуальної власності/ Кісіль Н.В.

Римське приватне право / Владикін О.Н.

Теорія держави/ Гончаров А.В., Пряміцин В.Ю.

Теорія права / Чепульченко Т.О.

Цивільне право. Загальна частина / Голубенко І.І.

Цивільне право. Договірне право / Маріц Д.О.

Цивільне право. Договірне право / Маріц Д.О.

Цивільне право. Недоговірні зобов`язання. Спадкове право / Голубенко І.І.

Цивільне право. Недоговірні зобов`язання. Спадкове право / Маріц Д.О.

Цивільне процесуальне право. Загальна частина / Пленюк М.Д.

Цивільне процесуальне право. Особлива частина / Владикін О.Н.

Юридичні інновації та стартапи / Пряміцин В.Ю.

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ

Силабуси бакалаврат. Цикл загальної підготовки

Критичне мислення / Піхорович В.Д.

Мова у правничій діяльності / Маковецька-Гудзь Ю.А.

Основи здорового способу життя

Основи економіки / Кривда О.В.

Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 1 / Волкова С.Г.

Практичний курс іноземної (англійської, німецької, французької) мови
професійного спрямування. Частина 2 / Борковська І.П.

Практичний курс іноземної мови. Частина 1 / Волкова С.Г.

Практичний курс іноземної мови. Частина 2 / Волкова С.Г.

Силабуси бакалаврат. Вибіркові дисципліни

Адвокатура / Гончаров А.В.

Договори у сфері інтелектуальної власності / Дмитренко В.В.

Захист прав інтелектуальної власності (для ІМЗ) / Дмитренко В.В.

Медіація в юридичній практиці / Головко О.М. 
опис дисципліни та способи контактування з викладачем

Муніципальне право / Єгорова В.С.

Національні та міжнародні механізми захисту прав людини/ Гончаров А.В.

Основи відновного правосуддя / Головко О.М.
опис дисципліни та способи контактування з викладачем

Права людини у сфері охорони здоров`я / Маріц Д.О.
опис дисципліни та способи контактування з викладачем

Права людини в сфері бізнесу / Пряміцин В.Ю.
опис дисципліни та способи контактування з викладачем

Права людини на прайвесі (приватне життя) / Маріц Д.О., Шумак І.О.

Права людини на свободу слова, вираження поглядів та інформації / Маріц Д.О. / Шумак І.О.
опис дисципліни та способи контактування з викладачем

Право інтелектуальної власності на засоби індивідуалізації  / Дмитренко В.В.

Сімейне право / Голубенко І.І.

Юридична техніка / Пряміцин В.Ю.
опис дисципліни та способи контактування з викладачем

Юридичний аналіз та обґрунтування / Головко О.М.
опис дисципліни та способи контактування з викладачем

Силабуси магістратура

За освітньо-професійною програмою «Інформаційне право та право інтелектуальної власності»

Курсова робота за тематикою освітньої програми / Маріц Д.О.
Курсова робота за тематикою освітньої програми / Дмитренко В.В.

Доктрина, принципи, методологія приватного права / Пленюк М.Д.
Доктрина, принципи, методологія публічного права /  Шумак І.О.
Doctrine, principles, methodology of public law / Golovko O.
Виробнича практика / Дмитренко В.В.
Клінічна практика / Дмитренко В.В.
Комерціалізація майнових прав інтелектуальної власності / Кісіль Н.В.
Правова політика інформаційних відносин / Головко О.М.
Правосуддя в Україні / Владикін О.Н.
Практика вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності / Яшарова М.М.
Практичний курс іншомовного ділового спілкування / Борковська І.П.
Цифрове право / Андрєєв А.В.
Управлінські інструменти забезпечення сталого розвитку/ Акімова О.А.

Вибіркові дисципліни за освітньо-професійною програмою «Інформаційне право та право інтелектуальної власності»

Авторське право та суміжні права / Кісіль Н.В.
Бренд-право / Кісіль Н.В.
Інтелектуальна власність у різних індустріях / Дмитренко В.В.
Інформаційні права і свободи людини в Україні / Шумак І.О.
Менеджмент стартап-проєктів / Шевчук Н.А.
Міжнародно-правова охорона інтелектуальної власності / Дмитренко В.В. 
Право промислової власності в бізнесі / Дмитренко В.В.

Для технічних спеціальностей

Авторське право та суміжні права / Кісіль Н.В.
Інтелектуальна власність та патентознавство (для технічних спеціальностей)/ Дмитренко В.В.
Інтелектуальна власність та патентознавство (для гуманітарних спеціальностей) / Дмитренко В.В.
Інтелектуальна власність та патентознавство (для ФТІ) / Дмитренко В.В.
Право інтелектуальної власності (магістратура 054 Соціологія) / Дмитренко В.В.
Правознавство / Головко О.М.
Правове забезпечення професійної діяльності в медицині / Шумак І.О.

 

Вибіркові освітні компоненти ОП магістра

АРХІВ