Home » Документація

Документація

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Опис освітньої програми (2021)
Опис освітньої програми (2020)

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти

Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Опис освітньої програми (2021)
Опис освітньої програми (2020)

Силабуси навчальних дисциплін

Адвокатура / Владикін О.Н.

Договори у сфері інтелектуальної власності / Дмитренко В.В.

Захист прав інтелектуальної власності (для ІМЗ) / Дмитренко В.В.

Інтелектуальна власність та патентознавство (для технічних спеціальностей)/ Дмитренко В.В.
Інтелектуальна власність та патентознавство (для гуманітарних спеціальностей) / Дмитренко В.В.
Інтелектуальна власність та патентознавство (для ФТІ) / Дмитренко В.В.
Інтелектуальна власність у різних індустріях / Дмитренко В.В.

Історія держави і права зарубіжних країн / Тараненко М.Г.

Історія держави і права України / Тараненко М.Г. 
опис дисципліни та способи контактування з викладачем

Конституційне право / Владикін О.Н., Єгорова В.С.
опис дисципліни та способи контактування з викладачем

Кримінальне право. Загальна частина / Мисливий В.А. Попов К.Л.
опис дисципліни та способи контактування з викладачем

Кримінальне право. Особлива частина / Мисливий В.А., Попов К.Л.
опис дисципліни та способи контактування з викладачем

Міжнародне публічне право / Тараненко М.М.
опис дисципліни та способи контактування з викладачем

Міжнародне гуманітарне право / Тараненко М.М.
опис дисципліни та способи контактування з викладачем

Міжнародно-правова охорона інтелектуальної власності / Дмитренко В.В. 

Медіація в юридичній практиці / Головко О.М. 
опис дисципліни та способи контактування з викладачем

Медичне право / Павленко І.В.
опис дисципліни та способи контактування з викладачем

Національні та міжнародні механізми захисту прав людини / Львова О.Л.
опис дисципліни та способи контактування з викладачем

Основи відновного правосуддя / Головко
опис дисципліни та способи контактування з викладачем

Основи права Європейського Союзу / Львова О.Л.
опис дисципліни та способи контактування з викладачем

Підприємницьке право / Іщенко В. В.

Права людини у сфері охорони здоров`я / Маріц Д.О.
опис дисципліни та способи контактування з викладачем

Права людини в сфері бізнесу / Пряміцин В.Ю.
опис дисципліни та способи контактування з викладачем

Права людини на прайвесі (приватне життя) / Маріц Д.О.

Права людини на свободу слова, вираження поглядів та інформації / Маріц Д.О. / Шумак І.О.
опис дисципліни та способи контактування з викладачем

Право інтелектуальної власності (магістратура 054 Соціологія) / Дмитренко В.В.

Право інтелектуальної власності на засоби індивідуалізації  / Дмитренко В.В.

Правове забезпечення професійної діяльності / Львова О.Л.

Правознавство / Головко О.М.
опис дисципліни та способи контактування з викладачем

Римське приватне право / Владикін О.Н.
опис дисципліни та способи контактування з викладачем

Судові та правоохоронні органи України / Костенко І.В.
опис дисципліни та способи контактування з викладачем

Теорія держави і права / Чепульченко Т.О., Пряміцин В.Ю.
опис дисципліни та способи контактування з викладачем

Теорія держави і права (публічне управління) / Чепульченко Т.О., Пряміцин В.Ю.

Трудове право / Львова О.Л.

Цивільне право. Загальна частина / Міловська Н.В.
опис дисципліни та способи контактування з викладачем

Цивільне право. Особлива частина / Маріц Д.О.
опис дисципліни та способи контактування з викладачем

Цивільне процесуальне право / Міловська Н.В., Владикін О.Н.
опис дисципліни та способи контактування з викладачем

Юридичні інновації / Пряміцин В.Ю.
опис дисципліни та способи контактування з викладачем

Юридичний аналіз та обґрунтування / Костенко І.В. 
опис дисципліни та способи контактування з викладачем

Юридичне письмо та складання юридичних документів / Попов К.Л. опис дисципліни та способи контактування з викладачем

Програми навчальних дисциплін (бакалаврат)

Бакалаврат / Історія держави і права України  / Тараненко М.Г.

Бакалаврат / Історія держави і права зарубіжних країн / Тараненко М.Г.

Бакалаврат / Конституційне право зарубіжний країни / Гожій І.О.

Бакалаврат / Кримінальне право  – Мисливий В. А., Попов К. Л.

Бакалаврат / Кримінологія – Павленко І. В.

Бакалаврат / Міжнародне приватне право / Гожій І.О.

Бакалаврат / Права людини в сфері бізнесу / Пряміцин В.Ю.

Бакалаврат / Римське приватне право / Владикін О.Н.

Бакалаврат / Судові та правоохоронні органи України / Костенко І.В.

Бакалаврат / Теорія держави і права (соціологія) / Чепульченко Т.О., Пряміцин В.Ю.

Бакалаврат / Теорія держави і права / Чепульченко Т.О., Пряміцин В.Ю.

Бакалаврат / Юридичні інновації – Пряміцин В.Ю.

Програми навчальних дисциплін (магістратура)

Магістратура/ Публічно-правова охорона інтелектуальної власності – Мисливий В. А.

Магістратура / Правове регулювання виконавчого провадження / Попов К.Л.

Магістратура / Теорія класифікацї злочинів / Мисливий В.А. , Павленко І.В.

Магістратура / Публічно-правова охорона інформаційної безпеки / Попов К.Л.

Магістратура / ОХОРОНА ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
В ЦИФРОВОМУ СУСПІЛЬСТВІ/ Когут Н.Д.

 

Методичні вказівки та завдання до курсових робіт та навчальних дисциплін

Теорія держави і права
Історія держави і права України
Історія держави і права зарубіжних країн
Конституційне право
Кримінальне право
Публічно-правова охорона інтелектуальної власності
Міжнародне публічне право
Судові та правоохоронні органи України
Інформаційне право та право інтелектуальної власності (2021-2022, магістратура 081 Право)

Допоміжні матеріали

Графік взаємовідвідувань І семестр

Графік взаємовідвідувань ІІ семестр

Графік відкритих лекцій на І сем

Графік відкритих лекцій на ІІ сем

Графік консультацій студентів-контрактників на І сем.

Графік консультацій студентів-контрактників на ІІ сем.

Розклад викладачів кафедри 1-й семестр 2018-2019

Бібліографічне забезпечення кафедри

Робочі програми

Робоча програма : Адвокатура
Робоча програма : Історія держави і права України
Робоча програма : Історія держави і права зарубіжних країн
Робоча програма : Конституційне право
Робоча програма : Кримінальне право (загальна частина)
Робоча програма : Кримінальне право (особлива частина/денна)
Робоча програма : Кримінальне право (особлива частина/заочна)
Робоча програма: Публічно-правова охорона інтелектуальної власності
Робоча програма : Медіація в юридичній практиці
Робоча програма : Міжнародне приватне право
Робоча програма : Міжнародне публічне право (денна)
Робоча програма : Міжнародне публічне право (заочна)
Робоча програма : Основи права Європейського Союзу
Робоча програма : Права людини на свободу слова, вираження поглядів і інформації
Робоча програма : Права людини в сфері бізнесу
Робоча програма : Правознавство 
Робоча програма : Підприємницьке право (денна)
Робоча програма : Підприємницьке право (заочна)
Робоча програма : Публічно-правова охорона інформації
Робоча програма : Римське приватне право
Робоча програма : Судові та правоохоронні органи України
Робоча програма : Теорія кваліфікації злочинів
Робоча програма : Теорія держави і права (1 Семестр)
Робоча програма : Теорія держави і права (2 Семестр)
Робоча програма : Теорія держави і права (Соціологія)
Робоча програма : Цивільне право. Особлива частина (1 семестр)
Робоча програма : Цивільне право. Особлива частина (2 семестр)
Робоча програма : Юридичні інновації 

Робоча програма : Чинники успішного працевлаштування за фахом -РНП

АРХІВ

Бакалаврат / Адвокатура в Україні / Єгорова В.С.

Бакалаврат / Конституційне право / Єгорова В.С.

Бакалаврат / Прокуратура в Україні / Пряміцин В.Ю.

Робоча програма : Державне право зарубіжних країн

Робоча програма : Історія вчень про державу і право
Робоча програма : Історія України

Робоча програма : Порівняльне правознавство

Робоча програма : Правове регулювання виконавчого провадження

Робоча програма : Еристика

Робоча програма : Прокуратура в Україні