Home » Lecturer » Головко Ольга Михайлівна

Головко Ольга Михайлівна

старший викладач
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
вчене звання: старший дослідник

Scholar Orcid Email

Освіта
2014 р. закінчила ЧНТУ за спеціальністю Правознавство

У 2017 р. закінчила аспірантуру в  Науково-дослідному інституті інформатики і права Національної академії правових наук України (НДІІП НАПрН України) за спеціальністю 12.00.07. «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

У 2018 захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07. «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» на тему «Інформаційно-правова політика України у сфері безпеки людини у медіапросторі»

Сфера наукових інтересів

·         Інформаційна безпека людини

·         Інформаційна віктимізація

·         Кримінально-правова політика