Home » Lecturer » Владикін Олександр Насирбегович

Владикін Олександр Насирбегович

кандидат юридичних наук, доцент.
ORCIDid
GoogleScholar
Освіта та наукові досягнення: У 2010 р. закінчив КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю Правознавство та отримав кваліфікацію “магістр права”.  У 2015 захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03. «Цивільне право і цивільний процес;  сімейне право; міжнародне приватне право» на тему «Договір про надання послуг електрозв’язку в Україні».
Курси, що викладає: “Римське приватне право”, «Цивільне та сімейне право», «Правове регулювання інноваційної діяльності в Україні» “Цивільне процесуальне право”, “Адвокатура”.
Сфера наукових інтересів: цивільне право, сімейне право,  процесуальне право, правове регулювання інноваційної діяльності.

Публікації останніх років:
1.Інститут конституційної скарги як гарантія прав і свобод людини та громадянина в Україні О Владикін, В Друзь/Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції, 30-34. 2019
2.TOPONYMICS POLICY AS A TOOL FOR IMPLEMENTING NATIONAL NARRATIVES: INFORMATION AND LEGAL ASPECT OG OLEKSANDR VLADYKIN, IRYNA PAVLENKO, OLENA KOZYNETS, STANISLAV ONOPRIIENKOAD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research 15, 34-40. 2021
3. Legal aspects of gender identity in Ukraine ON Piddubnyi, O. Y., Marits, D. O., Yehorova, V. S., Chepulchenko, T. O …Linguistics and Culture Review 5 (S4), 1124-1136. 2021
4. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК ОСНОВНИЙ ЕТАП РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІО Владикін, К СаргсянПравові новели, 23-28.2020