Home » Science » Європейська інтеграція щодо стратегічного розвитку інтелектуальної власності

Європейська інтеграція щодо стратегічного розвитку інтелектуальної власності

Проєкт Еразмус+ напряму Жан Моне «Наукове дослідження: Європейська інтеграція щодо стратегічного розвитку інтелектуальної власності»

«Academic study: European integration on the strategic development of intellectual property» («Наукове дослідження: Європейська інтеграція щодо стратегічного розвитку інтелектуальної власності», акронім EUSDIP) у межах напряму Жан Моне «Модуль» програми «Erasmus+» № 101126995

період реалізації проекту
01 листопада 2023 р. – 31 жовтня 2026 р.

Донор: Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (EACEA)
Виконавець: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Реципієнт: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Бенефіціар: Міністерство освіти і науки України
Координатор проєкту від КПІ ім. Ігоря Сікорського:
Маріц Дарія Олександрівна
Завідувач кафедри інтелектуальної власності та приватного права
доктор юридичних наук, доцент.
+380 97 252 73 31
dipplaw@gmail.com

Мета проєкту:
Реалізація навчальної дисципліни «Євроінтеграція для стратегічного розвитку інтелектуальної власності в Україні», яка спрямована на підвищення рівня знань набувачів та інших зацікавлених осіб з питань захисту прав інтелектуальної власності в контексті європейської інтеграції, що відповідає національній політиці у сфері права інтелектуальної власності та пріоритетних сферах ЄС, що передбачає гармонізацію та уніфікацію національного законодавства України, а також популяризацію цінностей і принципів ЄС.

Завдання проєкту:

 1. Створити та підтримувати сторінку проєкту у Facebook
 2. Підготувати та провести комплексний курс «Європейська інтеграція щодо стратегічного розвитку інтелектуальної власності» для студентів
 3. Провести комплексний курс «Європейська інтеграція щодо стратегічного розвитку інтелектуальної власності» для підвищення кваліфікації державних службовців
 4. Підготувати навчально-методичні матеріали до курсу «Європейська інтеграція щодо стратегічного розвитку інтелектуальної власності»
 5. Забезпечити наукову складову проекту
 6. Організація наукових заходів
  Очікувані результати:
 7. Посібник до курсу “Європейська інтеграція у стратегічному розвитку інтелектуальної власності”.
 8. Заключна міжнародна конференція.
 9. Монографія “Європейська інтеграція у стратегічному розвитку інтелектуальної власності”.
 10. Силабус курсу “Європейська інтеграція у стратегічному розвитку інтелектуальної власності”.
 11. ЄС-орієнтований курс “Європейська інтеграція у стратегічному розвитку інтелектуальної власності”.

Команда проєкту:

Маріц Дарія Олександрівна – модуль лідер проєкту, завідувач кафедри, доктор юридичних наук, доцент.

Яшарова Марія Миколаївна – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, член Асоціації правників України

Головко Ольга Михайлівна – старший викладач, медіатор, кандидат юридичних наук, старший дослідник