Home » Lecturer » Гончаров Андрій Вікторович

Гончаров Андрій Вікторович

кандидат юридичних наук, доцент

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2430-2789

Scholar

Освіта та наукові досягнення: У 2003 році закінчив Донецький інститут внутрішніх справ при Донецькому національному університеті за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію спеціаліста-юриста.

В 2011 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за  спеціальністю 12.00.01 – «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» на тему «Теоретико-правові засади соціального захисту в Україні».

У 2017 році отримав свідоцтво про заняття адвокатською діяльністю.

У 2021 році присвоєно вчення звання доцента кафедри загально-правових дисциплін.

Курси, що викладає: «Теорія держави», «Основи права Європейського Союзу та Ради Європи», «Адвокатура», «Національні та міжнародні механізми захисту прав людини».

Сфера наукових інтересів: теорія та історія держави і права; право соціального захисту; адвокатура.

Має понад 60 наукових робіт.

Наукові публікації

Монографії

 1. Концептуальні засади соціального-правового захисту працівників ОВС України: монографія / [Л. М. Князькова, П. І. Павленко, А. В. Гончаров та ін.]; за ред. Л. М. Князькової. – Донецьк: Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка, 2010. – 152 с.

Статті у фахових виданнях:

 1. Гончаров А. В. Порівняльно-правовий аналіз підходів до побудови системи соціального захисту на прикладі країн ЄС і СНД / А. В. Гончаров // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: Зб. наук. праць № 2. – Д.: Донецький юридичний інститут МВС України, 2012. – С. 18–23.
 2. Гончаров А. В., Шевченко А. Є. Особливості здійснення соціального захисту населення в зарубіжних країн світу / А. В. Гончаров, А. Є. Шевченко // Трипільська цивілізація / редкол.: В. С. Гаркуша (головний редактор), А. М. Подоляка (шеф-редактор) [та ін.]. – К.: АН «Трипільська цивілізація» та МАУП, 2012. – Вип. 2 (7). – К.: ТуГар, 2012. – С. 6–12.
 3. Калюжний Р. А., Шевченко А. Є., Гончаров А. В. Особливості державного управління у сфері соціального захисту в країнах СНД / Р. А. Калюжний, А. Є Шевченко, А. В. Гончаров // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2012. – № 2 (23). – С. 40–46.
 4. Гончаров А. В.  Щодо питання  періодизації історії соціального захисту населення України / А. В. Гончаров // Вісник Донецького Національного університету, сер. В: економіка і право, вип. 2, 2014. – С. 103–106.
 5. Гончаров А. В. До питання розвитку законодавства у сфері соціального захисту населення України протягом 1920-х–1930-х років / А. В. Гончаров // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: Зб. наук. праць № 1(52). – Кривий Ріг.: Донецький юридичний інститут МВС України, 2015. – С.15–19.
 6. Гончаров А. В., Гончаров М. В. До питання дії законодавства про соціальний захист населення в період другої світової війни та перші повоєнні роки  / А. В. Гончаров, М. В. Гончаров // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: Зб. наук. праць № 2(56). – Кривий Ріг.: Донецький юридичний інститут МВС України, 2016. – С. 23–28.

Міжнародні публікації:

 1. Гончаров А. В. До питання сутності методології юридичної науки / А. В. Гончаров // «Legal education in modern university: project-based approach to the work organization according to the guidelines of the European Qualifications Framework (experience of the Paneuropean University)»: scientific and pedagogical internship, which was organized by Danubius University for scientists of law schools of Ukrainian universities on March 22-24, 2017 in Sladkovicovo,  Slovak Republic. – С. 37–39.
 2. Олейников В. В., Гончаров А. В. Роль В. Г. Кукольника в розвитку юридичної освіти та науки XIX ст. / В. В. Олейников, А. В. Гончаров // Проблеми модернізації юридичної освіти в Україні та в країнах ЄС» (м. Сандомир, Республіка Польща, 3–14 грудня 2018 р.) Scientific and pedagogic internship «Challenges of modernization of legal education in Ukraine and EU countries»: Internship proceedings, December 3-4, 2018. Sandomierz. – С. 88–92.
 3. Dei, M., Kobets, O., Tsekhmister, Y., Shapovalovа, K., Goncharov, А. Effectiveness of the program for development of prosecutor’s ecological and legal consciousness Asia Life Sciences, (2), 2019 Scopus С. 792–800.
 4. Andrii M. Blahodarnyi, Olha O. Barabash, Andrii V. Honcharov, Mykola V. Honcharov, Volodymyr A. Shatilo: THE EXPERIENCE OF EUROPEAN COUNTRIES REGARDING THE EFFECTIVE FUNCTIONING OF LOCAL GOVERNANCE, Informatologia , Vol. 55 No. 1-2, 2022, Scopus, С. 121–135.