Home » Дисципліни

Дисципліни

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Кафедри інтелектуальної власності та приватного права

Факультет соціології і права “КПІ ім. Ігоря Сікорського »

на 2021/2022 навчальний рік 

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІН

 

для бакалаврів:

 1. Судові та правоохоронні органи діяльності (для підготовки бакалаврів зі спеціальності 081 «Право») – розробник Костенко І. В.
 2. Порівняльне правознавство (для підготовки бакалаврів зі спеціальності 081 «Право») – розробник Костенко І. В.
 3. Цивільне та сімейне право (для підготовки бакалаврів зі спеціальності 054 «Соціологія» та «Соціальна робота») – розробник Костенко І. В.
 4. Кримінологія (для підготовки бакалаврів зі спеціальності 081 «Право») – розробник Павленко І. В.
 5. Конституційне право (для підготовки бакалаврів зі спеціальності 081 «Право») – розробник Єгорова В.С., Владикін О.Н.
 6. Адвокатура  (для підготовки бакалаврів зі спеціальності 081 «Право») – розробник Владикін О.Н.
 7. Міжнародне приватне право (для підготовки бакалаврів зі спеціальності 081 «Право») – розробник Головко О.М.
 8. Римське приватне право (для підготовки бакалаврів зі спеціальності 081 «Право») – розробник Владикін О.Н.
 9. Кримінальне право України (для підготовки бакалаврів зі спеціальності 081 «Право») – розробник Попов К.Л., Павленко І.В.
 10. Права людини України (для підготовки бакалаврів зі спеціальності 081 «Право») – розробник Павленко І.В.
 11. Теорія держави і права (для підготовки бакалаврів зі спеціальності 081 «Право») – розробник Чепульченко Т.О.
 12. Історія держави і права зарубіжних країн (для підготовки бакалаврів зі спеціальності 081 «Право») – розробник Тараненко М.Г.
 13. Історія держави і права України країн (для підготовки бакалаврів зі спеціальності 081 «Право») – розробники Тараненко М.Г.
 14. Міжнародне право (для підготовки бакалаврів зі спеціальності 081 «Право») – розробник Тараненко М.М
 15. Юридичний аналіз та обгрунтування (для підготовки бакалаврів зі спеціальності 081 «Право») – розробник Попов К.Л.

для магістрів:

 1. Публічно-правова охорона інформаційної безпеки» (для студентів за спеціальністю 081 «Право», освітнього ступеня магістра) – розробник Мисливий В.А.
 2. Теорія кваліфікації злочинів та проблеми кримінально-правової охорони прав інтелектуальної власності (для студентів за спеціальністю 081 «Право», освітнього ступеня магістра) – розробник Мисливий В.А.
 3. Складання процесуальних документів (для студентів за спеціальністю 081 «Право», освітнього ступеня магістра) – розробник Попов К.Л.
 4. Правове регулювання виконавчого провадження (для студентів за спеціальністю 081 «Право», освітнього ступеня магістра) – розробник Попов К.Л.
 5. Основи відновного правосуддя (для підготовки магістрів зі спеціальності 054 «Соціологія») – розробник Головко О.М.

 

РОБОЧІ ПРОГРАМИ КРЕДИТНИХ МОДУЛІВ

 

для бакалаврів:

 1. Судові та правоохоронні органи діяльності (для підготовки бакалаврів зі спеціальності 081 «Право» за денною формою навчання) – розробник Костенко І. В.
 2. Судові та правоохоронні органи діяльності (для підготовки бакалаврів зі спеціальності 081 «Право» за заочною формою навчання) – розробник Костенко І. В.
 3. Порівняльне правознавство (для підготовки бакалаврів зі спеціальності 081 «Право» за денною формою навчання) – розробник Костенко І. В.
 4. Порівняльне правознавство (для підготовки бакалаврів зі спеціальності 081 «Право» за заочною формою навчання) – розробник Костенко І. В.
 5. Цивільне та сімейне право (для підготовки бакалаврів зі спеціальності 054 «Соціологія» та «Соціальна робота» за денною формою навчання) – розробник Костенко І. В.
 6. Цивільне та сімейне право (для підготовки бакалаврів зі спеціальності 054 «Соціологія» та  «Соціальна робота» за заочною формою навчання) – розробник Костенко І. В.
 7. Робоча програма кредитного модуля Курсова робота з навчальної дисципліни «Порівняльне правознавство» (для підготовки бакалаврів зі спеціальності 081 «Право») – розробник Костенко І. В.
 8. Робоча програма кредитного модуля Курсова робота з навчальної дисципліни Кримінальне право Загальна частина (для підготовки бакалаврів зі спеціальності 081 «Право») – розробник Павленко І. В.
 9. Кримінологія (для підготовки бакалаврів зі спеціальності 081 «Право» за денною формою навчання) – розробник Павленко І. В.
 10. Кримінологія (для підготовки бакалаврів зі спеціальності 081 «Право» за заочною формою навчання) – розробник Павленко І. В.
 11. Кримінальне право Загальна частина (для підготовки бакалаврів зі спеціальності 081 «Право» за заочною формою навчання) – розробник Павленко І. В.
 12. Адвокатура (для підготовки бакалаврів зі спеціальності 081 «Право» за заочною формою навчання) – розробник Владикін О.Н.
 13. Адвокатура  (для підготовки бакалаврів зі спеціальності 081 «Право» за денною формою навчання) – розробник Владикін О.Н.
 14. Конституційне право (для підготовки бакалаврів зі спеціальності 081 «Право» за заочною формою навчання) – розробник Єгорова В.С., Владикін О.Н.
 15. Конституційне право (для підготовки бакалаврів зі спеціальності 081 «Право» за денною формою навчання) – розробник Єгорова В.С., Владикін О.Н.
 16. Міжнародне приватне право (для підготовки бакалаврів зі спеціальності 081 «Право» за заочною формою навчання) – розробник Головко О.М.
 17. Освітнє право країн (для підготовки бакалаврів всіх спеціальностей за денною формою навчання) – розробник Пряміцин В.Ю.
 18. Римське приватне право для підготовки бакалаврів зі спеціальності 081 «Право» за денною формою навчання) – розробник Владикін О.Н.
 19. Римське приватне право для підготовки бакалаврів зі спеціальності 081 «Право» за заочною формою навчання) – розробник Владикін О.Н.
 20. Права людини України (для підготовки бакалаврів зі спеціальності 081 «Право» за денною формою навчання) – розробник Павленко І.В.
 21. Права людини України (для підготовки бакалаврів зі спеціальності 081 «Право» за заочною формою навчання) – розробник Павленко І.В.
 22. Кримінальне право Особлива частина (для підготовки бакалаврів зі спеціальності 081 «Право» за заочною формою навчання) – розробник Попов К.Л.
 23. Кримінальне право Особлива частина (для підготовки бакалаврів зі спеціальності 081 «Право» за денною формою навчання) – розробник Попов К.Л.
 24. Правознавство (для підготовки бакалаврів всіх спеціальностей за денною формою навчання) – розробник Попов К.Л.
 25. Основи конституційного права (для підготовки бакалаврів всіх спеціальностей за денною формою навчання) – розробник Попов К.Л.
 26. Теорія держави і права (для підготовки бакалаврів зі спеціальності 081 «Право» за денною формою навчання) – розробник Чепульченко Т.О.
 27. Теорія держави і права (для підготовки бакалаврів зі спеціальності 081 «Право» за заочною формою навчання) – розробник Чепульченко Т.О.
 28. Робоча програма кредитного модуля Курсова робота з навчальної дисципліни Теорія держави і права (для підготовки бакалаврів зі спеціальності 081 «Право») – розробник Чепульченко Т.О.
 29. Історія держави і права зарубіжних країн (для підготовки бакалаврів зі спеціальності 081 «Право» за денною формою навчання) – розробники Тараненко М.Г., Тараненко М.М.
 30. Історія держави і права зарубіжних країн (для підготовки бакалаврів зі спеціальності 081 «Право» за заочною формою навчання) – розробники Тараненко М.Г., Тараненко М.М.
 31. Історія держави і права України країн (для підготовки бакалаврів зі спеціальності 081 «Право» за денною формою навчання) – розробники Тараненко М.Г., Тараненко М.М.
 32. Історія держави і права України країн (для підготовки бакалаврів зі спеціальності 081 «Право» за заочною формою навчання) – розробники Тараненко М.Г., Тараненко М.М.
 33. Правознавство (для підготовки бакалаврів всіх спеціальностей за денною формою навчання) – розробник Іщенко В.В.
 34. Правознавство (для підготовки бакалаврів всіх спеціальностей за заочною формою навчання) – розробник Іщенко В.В.
 35. Правове забезпечення професійної діяльності (для підготовки бакалаврів всіх спеціальностей за заочною формою навчання) – розробник Іщенко В.В.
 36. Правове забезпечення професійної діяльності (для підготовки бакалаврів всіх спеціальностей за денною формою навчання) – розробник Іщенко В.В.
 37. Підприємницьке право (для підготовки бакалаврів всіх спеціальностей за денною формою навчання) – розробник – Іщенко В.В.
 38. Підприємницьке право (для підготовки бакалаврів всіх спеціальностей за заочною формою навчання) – розробник – Іщенко В.В.
 39. Юридичний аналіз та обґрунтування (для підготовки бакалаврів зі спеціальності 081 «Право» за заочною формою навчання) – розробник Попов К.Л.
 40. Юридичний аналіз та обґрунтування (для підготовки бакалаврів зі спеціальності 081 «Право» за денною формою навчання) – розробник Попов К.Л.

 

для магістрів:

 1. Публічно-правова охорона інформаційної безпеки» (для студентів за спеціальністю 081 «Право», освітнього ступеня магістра за денною формою навчання) – розробник Мисливий В.А.
 2. Публічно-правова охорона інформаційної безпеки» (для студентів за спеціальністю 081 «Право», освітнього ступеня магістра за денною заочною навчання) – розробник Мисливий В.А.
 3. Теорія кваліфікації злочинів та проблеми кримінально-правової охорони прав інтелектуальної власності (для студентів за спеціальністю 081 «Право», освітнього ступеня магістра за денною формою навчання) – розробник Мисливий В.А.
 4. Теорія кваліфікації злочинів та проблеми кримінально-правової охорони прав інтелектуальної власності (для студентів за спеціальністю 081 «Право», освітнього ступеня магістра за денною заочною навчання) – розробник Мисливий В.А.
 5. Складання процесуальних документів (для студентів за спеціальністю 081 «Право», освітнього ступеня магістра за денною заочною навчання) – розробник Попов К.Л.
 6. Складання процесуальних документів (для студентів за спеціальністю 081 «Право», освітнього ступеня магістра за денною денною навчання) – розробник Попов К.Л.
 7. Правове регулювання виконавчого провадження (для студентів за спеціальністю 081 «Право», освітнього ступеня магістра за денною денною навчання) – розробник Попов К.Л.
 8. Правове регулювання виконавчого провадження (для студентів за спеціальністю 081 «Право», освітнього ступеня магістра за заочною навчання) – розробник Попов К.Л.
 9. Основи відновного правосуддя (для підготовки магістрів зі спеціальності 054 «Соціологія») – розробник Головко О.М.

 

КОМПЛЕКСИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ,

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

 1. Порівняльне правознавство: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право» / Укл.: Костенко І.В. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»», 2017. – 91 стор.
 2. Судові та правоохоронні органи України: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право» / Укл.: Костенко І.В. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»», 2017. – 145 стор.
 3. Цивільне та сімейне право: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 7.030101 «Соціологія» 7.130102 «Соціальна робота» / Укл.: Костенко І.В. – К.: НТУУ «КПІ», 2017. – 83 стор.
 4. Курсова робота з навчальної дисципліни «Кримінальне право (Загальна частина)»: методичні рекомендації до написання; для студентів напряму підготовки 081 «Право» / Укл.: Мисливий В.А., Павленко І.В. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – 17 с.
 5. Кримінологія: методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» / Укл.: Павленко І.В. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – 43 с.
 6. Адвокатура в Україні: методичні рекомендації та завдання для написання контрольної роботи для студентів бакалаврського РВО спеціальності 081 «Право» / Укл.: Єгорова В.С. – К.: «КПІ імені І. Сікорського», 2017. – 14 с.
 7. Адвокатура в Україні: методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 030401 «Правознавство» денної форми навчання / Укл.: Єгорова В.С. – К.: «КПІ ім. І.Сікорського», 2017. – 48 с.
 8. Конституційне право: методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів бакалаврського РВО спеціальності 081 «Право» / Укл.: Єгорова В.С. – К.: «КПІ ім. І.Сікорського», 2017. – 97 с.
 9. Конституційне право: методичні рекомендації та завдання для написання контрольної роботи для студентів бакалаврського РВО спеціальності 081 «Право» / Укл.: Єгорова В.С. – К.: «КПІ імені І. Сікорського», 2017. – 13 с.
 10. Освітнє право: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для всіх спеціальностей. Денна форма навчання/ Укладач В.Ю. Пряміцин, 2017 . – 24 с.
 11. Нотаріат в Україні: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 6.030401 «Правознавство» Укл.: Звягіна І.Н. – К.: НТУУ «КПІ», 2017. – 46 с.
 12. Нотаріат в Україні: методичні вказівки до написання домашньої контрольної роботи для студентів спеціальності 6.030401 «Правознавство» Укл.: Звягіна І.Н. – К.: НТУУ «КПІ», 2017. – 12 с.
 13. Римське приватне право: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 6.030401 «Правознавство» Укл.: Звягіна І.Н. – К.: НТУУ «КПІ», 2017. – 57 с.
 14. Римське приватне право: методичні вказівки до написання домашньої контрольної роботи для студентів спеціальності 6.030401 «Правознавство» Укл.: Звягіна І.Н. – К.: НТУУ «КПІ», 2017. – 9 с.
 15. Римське приватне право: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 6.030401 «Правознавство» Укл.: Звягіна І.Н. – К.: НТУУ «КПІ», 2017. – 97 с.
 16. Методичні рекомендації щодо написання, змісту та оформлення магістерських робіт зі спеціальності 081 “Право” / Уклад. В. В. Іщенко. – К. : НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, 2017. – 43 c.
 17. Складання процесуальних документів: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 081 «Право» / Укладач: Попов К.Л. – К.: НТУУ «КПІ», 2017. – 33 с.
 18. Теорія держави і права: Навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право» Укл. : Чепульченко Т. О. – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського., 2017. – 59 с.
 19. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни Теорія держави і права зі спеціальності 081 «Право» Укл. : Чепульченко Т. О. – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 19 с.
 20. Методичні рекомендації для написання домашньої контрольної роботи з дисципліни “Історія держави і права зарубіжних країн” зі спеціальності 081 «Право» за заочною формою навчання / Укл. : Тараненко М.Г., Тараненко М.М.. – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 34 с.
 21. Міжнародне право: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право» Укл.: Тараненко М.М. – К.: НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», 2017. – 45 с.
 22. Правознавство : методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів освітнього рівня “бакалавр” всіх напрямів підготовки (заочна форма навчання) / Уклад. : Іщенко В. В. – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 29 с.
 23. Правове забезпечення професійної діяльності: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів освітнього рівня “бакалавр” всіх напрямів підготовки (заочна форма навчання) / Уклад. : Іщенко В. В. – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 28 с.
 24. Правознавство : методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів освітнього рівня “бакалавр” всіх напрямів підготовки (денна форма навчання) / Уклад. : Іщенко В. В. – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 29 с.
 25. Підприємницьке право : методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів освітнього рівня “бакалавр” всіх спеціальностей (денна форма навчання) / Уклад. : Іщенко В. В. – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського”, 2017. – 51 с.
 26. Підприємницьке право : методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів освітнього рівня “бакалавр” всіх спеціальностей (заочна форма навчання) / Уклад. : Іщенко В. В. – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 37 с.
 27. Правове забезпечення професійної діяльності : методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів освітнього рівня “бакалавр” всіх напрямів підготовки (денна форма навчання) / Уклад. : Іщенко В. В. – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 28 с.