Home » Lecturer » Шумак Ігор Олексійович

Шумак Ігор Олексійович

Kандидат юридичних наук, доцент.
Scholar Orcid Email
Освіта та наукові досягнення: У 1996 році закінчив юридичний факультет Дніпропетровського державного університету. У 2000 році у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – «Конституційне право» на тему «Громадянські права і свободи людини за Конституцією України». У 2006 році присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії, історії держави і права та конституційного права.
Курси, що викладає: «Права людини на свободу слова, вираження поглядів та інформації», «Права людини на прайвесі (приватне життя)».
Сфера наукових інтересів: конституційне право, екологічне право.
Має понад 50 наукових робіт.

Основні публікації:
Шумак І. О. Духовні права і свободи людини – права людини нового покоління. Право України. 2005. № 2. С. 84-88.
Шумак І. О. Особливості правового статусу окремих видів непідприємницьких організацій. Правовий статус непідприємницьких організацій : навч. посіб. / за ред. В. Луця. Київ : Вид.-поліграф. центр Академії муніципального управління, 2006. С. 85-114.Шумак І. О. Екологічний конституціоналізм як тенденція розвитку класичного конституціоналізму. Юридичний журнал. 2008. № 10 (76). С. 49-50.
Шумак І. О. Правове регулювання використання природних ресурсів у сільському господарстві. Аграрне право України : підручник / за ред. В. М. Єрмоленка. Київ : Юрінком Інтер, 2010. С. 546–557.
Шумак И. О. Экологическое измерение основ конституционного строя Украины. Курс конституционного права Украины : учебник / под ред. М. А. Баймуратова, А. В. Батанова. Сумы : ИТД «Университетская книга», 2012. Т.2. С. 616-638.