Home » Викладачі » Пряміцин В’ячеслав Юрійович

Приєднуйтесь до Фейсбук

Пряміцин В’ячеслав Юрійович

кандидат юридичних наук, старший викладач.
Scholar Orcid Email

Освіта та наукові досягнення: У 2014 р. закінчив факультет соціології і права НТУУ “КПІ” за спеціальністю “Правознавство” та отримав кваліфікацію «Юрист». У 2014 році вступив до аспірантури на факультет соціології і права. Науковий керівник – к.ю.н., доц. Чепульченко Т. О.
Курси, що викладає: «Теорія держави і права», “Юридичні інновації“.
Сфера наукових інтересів: право на вищу освіту.

Публікації останніх років:
1. Пряміцин В. Ю. Практика іноземних держав у сфері захисту персональних даних / В. Ю. Пряміцин / Збірка студентських творчих робіт VI Міжнародної конференції “Захист демократичних цінностей та дотримання прав людини у діяльності спецслужб” (м. Київ, 2013 р.)

2. Пряміцин В. Ю. Забезпечення якості вищої освіти як головний принцип права на вищу освіту / В. Ю. Пряміцин // Альманах права. Науково-практичний юридичний журнал. Випуск 6. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2015. – С. 492-496.

3. Пряміцин В. Ю. Загальні засади правового регулювання вищої освіти в Україні / В. Ю. Пряміцин // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : Матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (2013 р., м. Київ) / Уклад.: Б. В. Новіков, Т. О. Чепульченко, І. П. Голосніченко, В. Ю. Пряміцин. – К. : НТУУ «КПІ», 2013. – С. 30-31.

4. Пряміцин В. Ю. Управління вищим навчальним закладом: проблеми і особливості / В. Ю. Пряміцин // Сучасні проблеми управління: виклики інформаційної епохи : матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, м. Київ, 4-5 грудня 2013р./ Уклад. А. А. Мельниченко, І. І. Федорова, О. О. Боровикова. – К. НТУУ «КПІ», 2013 – С. 132-134.

5. Пряміцин В. Ю. Проблеми та перспективи забезпечення якості вищої юридичної освіти в Україні / В. Ю. Пряміцин // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : Матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (2014 р., м. Київ) / Уклад.: І. П. Голосніченко, В. Ю. Пряміцин. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – С. 67-70.

6. Пряміцин В. Ю. Суб’єкти гарантування реалізації права на вищу освіту в Україні / В. Ю. Пряміцин // Альманах права. Науково-практичний юридичний журнал. Випуск 8– К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2017. – С. 249-253

7. Пряміцин В. Ю. Зміст права на вищу освіту / В. Ю. Пряміцин // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. Спеціальний випуск, присвячений Міжнародній науковій конференції, в рамках VII-х наукових читань, присвячених пам’яті В.М. Корецького – Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2017. – С. 27-30.

8. Прямицын В. Ю. Право на высшее образование как основа развития современного государства и общества / В. Ю. Прямицын // Журнал «Legea și viața» № 11/2 (311) 2017. – С. 127-130.

9. Пряміцин В. Ю. Гарантії якості та доступності права на вищу освіту/ В. Ю. Пряміцин // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : Матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (2017 р., м. Київ)  / Уклад.: О.О. Кравчук, Т. О. Чепульченко, В. Ю. Пряміцин. – К. : НТУУ «КПІ», 2017. – С. 42-43. 

10. Пряміцин В. Ю. Напрямки модернізації вищої освіти в системі забезпечення права на вищу освіту / В. Ю. Пряміцин // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : Матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (2016 р., м. Київ)  / Уклад.: І. П. Голосніченко, Т. О. Чепульченко, В. Ю. Пряміцин. – К. : НТУУ «КПІ», 2016. – С. 72-74.