Home » Наука » 3 Міжнародна юридична конференція

Приєднуйтесь до Фейсбук

3 Міжнародна юридична конференція

Матеріали  III Міжнародної науково-практичної конференції  «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» (2013 р. м. Київ) / Укладачі: Б. В. Новіков, Т. О. Чепульченко, І. П. Голосніченко, В. Ю. Пряміцин/  – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2013. – 260 с.

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Голосніченко Іван Пантелійович

ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС ЯК ОСНОВА РЕФОРМУВАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

Лук‘янчиков Євген Дмитрович

ФОРМИ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ЗА НОВИМ КПК УКРАЇНИ

Ева ЯсюОсадчий Володимир Іванович Олександрівна

ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІННОВАЦІЙ НА ОСНОВІ ВИНАХОДІВ

Оніщенко Наталія Миколаївна

ПРАВОВА СИСТЕМА ЯК ОБЄКТ ВИКЛАДАННЯ ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

Дубняк Марія Вікторівна

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «НОУ-ХАУ»: УКРАЇНСЬКИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Осадчий Володимир Іванович

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕВИКОНАННЯ СЛІДЧИМ ВКАЗІВОК ПРОКУРОРА (ст. 381-1 КК УКРАЇНИ) ТА ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ НОРМИ

Пряміцин Вячеслав Юрійович

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Циганов Олег Григорович

ПРИЧИНИ ТА УМОВИ ВЧИНЕННЯ КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРАЦІВНИКАМИ МІЛІЦІЇ У СФЕРІ НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ

Чепульченко Тетяна Олексіївна

НАЦІОНАЛЬНА ПРАВОВА СИСТЕМА:ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Петряєв Сергій Юрійович

ПЕРІОДИЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ У ПРАКТИЦІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ В УКРАЇНІ

Бейкун Андрій Леонардович

ЧИННА ПРАВОВА ПРОБЛЕМАТИКА СКАСУВАННЯ МОРАТОРІЮ НА ПРОДАЖ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Шандурський Богдан Валерійович

ПРОБЛЕМИ МЕХАНІЗМУ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ВИНАХОДІВ ТА ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ В УКРАЇНІ

 

СЕКЦІЯ № 1. НАЦІОНАЛЬНА ПРАВОВА СИСТЕМА В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВОВОГО ПРОСТОРУ.

Андрущенко Ігор Григорович
ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ КОМПАНІЙ ЯК СПОСІБ КОНЦЕНТРАЦІЇ КАПІТАЛУ
Андрущенко Лілія Вікторівна
АКТУАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ
Бєлотєл Марія Олександрівна
ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРОСТОРІ
Васецький Вячеслав Юрійович
ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
Головченко Микола Феліксович
РЕАЛІЗАЦІЇ КУЛЬТУРНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ У ПРАВОВИХ ФОРМАХ
Данилівська Оксана Леонідівна
ОCНОВНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВАЛЮТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ
Звягіна Ірина Никифорівна
ЗНАЧЕННЯ РЕЦЕПЦІЇ РИМСЬКОГО ПРАВА ДЛЯ НАРОДІВ ЄВРОПИ
Іванченко Владислав Юрійович
ІДЕЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Кошицький Артур Леонідович
РОЗВИТОК ІНСТИТУЦІЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Лебедєва Олена В’ячеславівна
ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ТИПОЛОГІЇ ДЕРЖАВИ
Левандовська Ірина Вікторівна
ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ І ПРОЦЕС ЇЇ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО ВИЗНАЧЕННЯ ТА РЕФОРМУВАННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Львова Олена Леонідівна
ТЕОРІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В МУСУЛЬМАНСЬКІЙ ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ: ЗАГАЛЬНІ РИСИ
Лящук Юлія Миколаївна
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Макаренко Лариса Олександрівна
ПИТАННЯ ДІАЛОГУ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ ТА ПРАВОВИХ СИСТЕМ СУЧАСНОСТІ
Павличенко Ольга Володимирівна
ПРАВОВА ФІКЦІЯ: ЩОДО ПИТАННЯ РОЗМЕЖУВАННЯ З СУМІЖНИМИ ПРАВОВИМИ КАТЕГОРІЯМИ (ПРЕЗУМПЦІЯ, ДЕФІНІЦІЯ, ПРЕЮДИЦІЯ) НА ПІДСТАВІ АНАЛІЗУ ОСТАННІХ НАДБАНЬ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Поліщук Ярослав Дмитрович

ДЕЯКІ ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СБУ В ЗВ’ЯЗКУ З ПРИЙНЯТТЯМ НОВОГО КПК УКРАЇНИ

Пряміцин Кирило Юрійович

ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНІВ В УКРАЇНІ

Савойська Світлана Василівна

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ ЦЕНТРАЛЬНИХ ТА МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ УКРАЇНИ У СФЕРІ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ

Северинчик Олексій Павлович

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Сунєгін Сергій Олександрович

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ: ДУАЛЬНИЙ ВИМІР

Тараненко Микола Григорович

СОЦІАЛЬНА БАЗА КОЗАЦТВА, ЯК НОВОГО СТАНУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА XV-XVI СТ. СТ.

Тарасевич Тетяна Юріївна

НЕЗАКОННЕ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДІВ НАД ЛЮДИНОЮ

Хоршева Юлія Олегівна

Рудницька Діана Володимирівна

ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ БЕЗПРИТУЛЬНИХ В УКРАЇНІ

Шевченкo Юлiя Oлекcандрiвна

ЛЕГАЛЬНИЙ ЛOБIЗМ ЯК IНCТРУМЕНТ ВДOCКOНАЛЕННЯ CИCТЕМИ ДЕРЖАВНOГO УПРАВЛIННЯа

Шпортюк Марія Іванівна

ПРОГАЛИНИ В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ ТА СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

 

СЕКЦІЯ № 2. ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ: ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПРАКТИЧНИЙ ВИМІР.

Бежевець Алла Михайлівна

ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ КІБЕРСКВОТТИНГУ

Безкоровайний Борис Романович

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТРАХОВИКА ПРИ СТРАХУВАННІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Бурковцов Артем Юрійович

ДОГОВІР ЛІЗИНГУ В УКРАЇНІ

Гадайчук Зінаїда

ОДНОСТАТЕВІ ШЛЮБИ: ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Гончаренко Олена Миколаївна

ПРАВА ДИТИНИ ТА КОЛІЗІЙНІ НОРМИ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ УКРАЇНИ

Гоцалюк Михайло Олександрович

ДЕЯКІ АСПЕКТИ НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА СКАРБ

Кедик Тетяна Володимирівна

СКВОТІНГ – ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЖИТЛА

Климчук Ангеліна Валеріївна

ІМІДЖЕВІ ПРАВА СПОРТСМЕНІВ

Крaпiвiнa Дaр’я Микoлaївнa

НOВI ВИДИ ПOСЛУГ: ПIДПРИЄМНИЦЬКA ДIЯЛЬНIСТЬ ЧИ КРOК ДO ЛEГAЛIЗAЦIЇ ПРOСТИТУЦIЇ?

Лебедєва Ангеліна Євгенівна

ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ. ДОЦІЛЬНІСТЬ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО ПРАВА

Лучко Олена

ПРОБЛЕМИ ДОГОВОРУ ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ

Митрохін Юрій Олександрович

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ ПОРУКИ

Морєва Катерина Ігорівна

БІОМЕТРИЧНІ ПАСПОРТИ: ЗА І ПРОТИ

Мурза Анастасія Сергіївна

ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ СУДОМ

Олексюк Юлія

ЦЕНЗУРА В УКРАЇНІ: ЧИ ПОРУШУЄ ДЕРЖАВА НАДАНІ НЕЮ Ж ПРАВА?

Пантюк Наталія

ОСОБИСТЕ НЕМАЙНОВЕ ПРАВО ОСОБИ НА СІМ’Ю

Петінова Анастасія Юріївна

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ МОРАЛЬНОГО ВІДШКОДУВАННЯ В СУДОВОМУ ПОРЯДКУ

Рижак Валентин Олегович

ЗАКОНОДАВЧЕ «ПОКРАЩЕННЯ» ПРАВИЛ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ НА НЕРУХОМІСТЬ

Романов Євген Юрійович

ЗАХИСТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Сіліна Марина Димитрівна

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ АВТОМОБІЛЯ, ПРИДБАНОГО У КРЕДИТ

Тартаковська Олена

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ СТРАХУВАННЯ У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОГО СПОРТУ

Цаль Марина Василівна

ГЕНЕРАЛЬНА ДОВІРЕНІСТЬ НА АВТОМОБІЛЬ

Шаблій Валерія Юріївна

ПРАВА СПОЖИВАЧІВ: СТАНДАРТИ ТА РЕАЛЬНІСТЬ

Боровикова Ольга Олександрівна

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДОСТУПНОСТІ СУДОВОГО ЗАХИСТУ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Грекович Дмитро Ігорович

МЕДІАЦІЯ В УКРАЇНІ: ЗА І ПРОТИ

Данів Марта Іванівна

СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВ ПРО НАДАННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ В ПРИМУСОВОМУ ПОРЯДКУ

Дикoвицькa Юлiя Миxaйлiвнa

ВИНИКНEННЯ ТA CТAНOВЛEННЯ МИPOВOЇ УГOДИ ЯК ПPAВOВOГO IНCТИТУТУ

Жорнік Марія

ПРОЦЕСУАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ НОТАРІУСА У СПРАВАХ ПРО ВИЗНАННЯ ПРАВОЧИНІВ НЕДІЙСНИМИ

Козловская Дарья Викторовна

КВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ В ЦИВИЛИСТИЧЕСКОЙ ДОКТРИНЕ И ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ БЕЛАРУСИ И УКРАИНЫ

Мироненко Аліна Юріївна

АДВОКАТ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Ольшанська Христина Володимирівна

ОСОБЛИВОСТІ ПОСМЕРТНОЇ СУДОВО-ПСИХІАТРИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Подерня Катерина Миколаївна

ЗАХИСТ ПРАВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СУДІ

Пуга Яна Григорівна

ІНСТИТУТ ВІДВОДУ СУДДІ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Ратенок Вікторія Вадимівна

ЗAКPИТТЯ ПPOВАДЖEННЯ У СПPAВI, ЯКЩO СПPAВA НE ПIДЛЯГAЄ POЗГЛЯДУ В ПOPЯДКУ ЦИВIЛЬНOГO СУДOЧИНСТВA

Русскова Валерія Андріївна

ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СУДУ ПРИСЯЖНИХ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Сокіл Оксана Валеріївна

ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ІНОЗЕМНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ

 

СЕКЦІЯ № 3. ОНОВЛЕННЯ ПРЕДМЕТУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ.

Богорад Юрій Григорович

РОЗИТОК ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Борець Марина Володимирівна

МІЖНАРОДНА СИСТЕМА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, АБО ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ

Вдовиченко Лариса Юріївна

РЕГУЛЯТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ПРЕДМЕТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Золотарьова Наталія Іванівна

ДО ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ФОРМ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Іщенко Владислав Вікторович

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРИТЯГНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕКЛАРУВАННЯ ДОХОДІВ ЗА НОВИМ АНТИКОРУПЦІЙНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Каменська Ніна Петрівна

ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ЗВЕРНЕНЬ ДО ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ: ПЕРІОДИ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ ТА НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Кірін Роман Станіславович

ПРАВО БЕЗПЕКИ НАДР: ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ

Корчевська Ольга Анатоліївна

ПЛАТА ЗА АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ

Кравчук Олексій Олегович

ЩОДО ПРИНЦИПІВ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ В УКРАЇНІ

Крисько Зоряна Олександрівна

ОКРЕМІ АСПЕКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ОРГАНІВ ТА ІНШИХ АНАТОМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ЛЮДИНІ В УКРАЇНІ

Москаленко Олександр Юрійович

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ УЧАСТІ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Подпіснов Денис Сергійович

РЕАЛІЗАЦІЯ НОРМ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕХАНІЗМУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Попова Олена Олександрівна

ДЕЯКІ АСПЕКТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАННЯ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ АДМІНІСТРАТВИНИХ ПОСЛУГ

Співак Ірина Вікторівна

СПІЛЬНИЙ МИТНИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМКІВ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Сударенко Олена Володимирівна

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТУ ОПОДАТКУВАННЯ З ПОДАТКУ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Шатковський Ярослав Миколайович

ПИТАННЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ ЕЛЕМЕНТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ

 

СЕКЦІЯ № 4. ТЕОРЕТИЧНІ, ПРАКТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ.

Антилевская Юлия Александровна

ВОПРОСЫ КОНСТАТАЦИИ СОСТОЯНИЯ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Бєляєва Катерина Володимирівна

ВІДМІННІСТЬ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ В ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ, СПРЯМОВАНОГО НА ВСТАНОВЛЕННЯ МОЖЛИВОСТІ СВІДКА-ОЧЕВИДЦЯ БАЧИТИ АБО ЧУТИ ОПИСУВАНУ НИМ ПОДІЮ, ВІД СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ, ОПОСЕРЕДКОВАНА ФАКТОРОМ ОЧІКУВАННЯ

Бойко Іван Володимирович

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ВСТАНОВЛЕННЯ КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ДІЛЬНИЧНИХ ІНСПЕКТОРІВ МІЛІЦІЇ

Борець Лариса Василівна

ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО І ЕКОНОМІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ПРИ ВИЯВЛЕННІ І РОЗКРИТТІ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

Васечко Ольга Анатоліївна

ЮВЕНАЛЬНА ПРОБАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ЗАПОБІГАННЯ РЕЦИДИВНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ

Ваш Ельвіра Олександрівна

ПРАВО НА БЕЗОПЛАТНУ ВТОРИННУ ПРАВОВУ ДОПОМОГУ

Гаврилюк Людмила Володимирівна

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ В КОНТЕКСТІ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ

Герасименко Роман Ігорович

АКТУАЛЬНІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ

Дем’янчик Валерія Валеріївна

НАПРЯМКИ РОБОТИ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ ІНСПЕКЦІЇ В РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ НЕПОВНОЛІТНІХ ПІДОБЛІКОВИХ

Драган Олексій Васильович

БОРОТЬБА З ТІНЬОВОЮ ЕКОНОМІЧНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ – ОДИН З ГОЛОВНИХ НАПРЯМІВ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Єгорова Валентина Сергіївна

ЩОДО КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА ВІЛЬНИЙ ВИБІР ЗАХИСНИКА В НОВОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ

Закорчевний Олександр Андрійович

СМЕРТНА КАРА. «ЗА» І «ПРОТИ».

Кабанець Олексій Олексійович

НЕОБХІДНА ОБОРОНА ЯК ЗАХИСТ ПРАВА НА ЖИТТЯ. КУЛАК СПОРТСМЕНА ХОЛОДНА ЗБРОЯ: «ТАК» ЧИ «НІ»?

Казьмірова Інна Вікторівна

УГОДА ЯК ПІДСТАВА ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ З ВИПРОБУВАННЯМ

Ковальова Ольга Вікторівна

НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ РОЗШУКОВОЇ РОБОТИ СЛІДЧОГО

Лук’янчиков Борис Євгенович

ПРИНЦИП ПЛАНУВАННЯ В МЕТОДИЦІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРО НЕЗАКОННИЙ ОБІГ НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН

Мазур Сергій Леонідович

ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЗАКОННЕ ПРИДБАННЯ, ЗБУТ АБО ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НЕГЛАСНОГО ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Малежик Наталія Володимирівна

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛІСТИКИ (ДОНАУКОВИЙ ПЕРІОД)

Микитась Ірина Миколаївна

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ В УКРАЇНІ

Мороховська Наталя Станіславівна

ЕТИКА ПОКАРАННЯ

Пацюк Катерина Іванівна

ПОНЯТТЯ «ЗЛОЧИН» ТА «ІНДИВІДУАЛЬНА ЗЛОЧИННА ПОВЕДІНКА» В КРИМІНОЛОГІЇ

Попов Констянтин Леонідович

ДОВІРА: ФАКТОР ВІКТИМІЗАЦІЇ ЧИ БЕЗПЕКИ?

Соболєва Віра Анатоліївна

МЕЖА МІЖ ЗЛОЧИННИМ НАМІРОМ І ГОТУВАННЯМ ДО ЗЛОЧИНУ

Сыс Инесса Викторовна

НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ХИЩЕНИЕ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

Усатий Григорій Олександрович

КОНФЛІКТНІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ

Харко Дмитро Михайлович

СПІВВИКОНАВСТВО: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ

Шевцова Катерина Євгеніївна

ЗАСАДИ БОРОТЬБИ З РЕЦИДИВНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ

 

СЕКЦІЯ № 5. ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ ТА ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА.

Горальська Ганна Леонідівна

ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ

Дуравкіна Наталія Ігорівна

РЕФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Колосов И.В.

НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКАЯ ДОКТРИНА ТРУДОВОЙ ЮСТИЦИИ В СТРАНАХ РОМАНО – ГЕРМАНСКОЙ ПРАВОВОЙ СЕМЬИ

Кучерук Ярослав Михайлович

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ПРАЦЮ СТУДЕНТСЬКОЮ МОЛОДДЮ З ТОЧКИ ЗОРУ НОВОГО ЗАКОНУ «ПРО ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ»

Хвесюк Валерія Іллівна

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПРАЦІВНИКА ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ ЯК СУБ’ЄКТА ТРУДОВОГО ПРАВА

 

СЕКЦІЯ № 6. ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ТА ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.

Бичко Єлизавета Олександрівна

ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ В ЗАХИСТІ АВТОРСЬКИХ ПРАВ В ІНТЕРНЕТІ

Гусь Алина Владимировна

ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СТРУКТУРЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

Дорош Владислав Вікторович

ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Жуков Денис Сергійович

ПРО НЕДОЛІКИ КОЛЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ АВТОРІВ У ДЕЯКИХ КРАЇНАХ ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ

Коваленко Катерина Василівна

ЗАСТОСУВАННЯ «ЧЕСНИХ ЗВИЧАЇВ» В УКРАЇНІ

Кузнєцова Олена Марківна

СИСТЕМА ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

Писаненко Сергій Сергійович

ВСЕСВІТНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (ВОІВ) І ЇЇ ПОВНОВАЖЕННЯ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Романовськмй Денис Дмитрович

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ

Савицький Дмитро Володимирович

ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО ПРАВА У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Тихонюк Ольга Володимирівна

ДУХОВНА ТВОРЧІСТЬ І ПСЕВДО АВТОРСТВО

Федоров Анатолій Анатолійович

СВІТЛОВИЙ ДИЗАЙН: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ

Щербаков Максим Олександрович

ПІРАТСТВО ТА ПРИДБАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ В ІНТЕРНЕТІ: ЧИ МОЖЛИВЕ РЕАЛЬНО ДІЮЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ?

 

СЕКЦІЯ № 7. ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ.

Дігтяр П. А.

ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Захаров Александр Вячеславович

ОПТИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ПОД ВЛИЯНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ВЫЗОВОВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ

Звягіна Катерина Сергіївна

ПРОБЛЕМИ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Зелепукин Р.В.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЛОББИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Коломытцева Виктория Викторовна

МЕДИАЦИЯ КАК СПОСОБ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Махиніч Ю.С.

ІННОВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В РЕЖИМІ ОНЛАЙН

Пільков Костянтин Миколайович

ДОКАЗУВАННЯ У МІЖНАРОДНОМУ КОМЕРЦІЙНОМУ АРБІТРАЖІ: ПРЕДМЕТ ТА ОБОВ’ЯЗОК ДОКАЗУВАННЯ

Сланская Татьяна Владимировна

ОСОБЕННОСТИ ПОНИМАНИЯ КАТЕГОРИИ «ЗАЩИТА» В РОССИЙСКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ

Сошественский В.Ю.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «ЧЕРКЕССКОГО ВОПРОСА» ДЛЯ СОЗДАНИЯ УГРОЗ СРЫВА ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 2014 ГОДА

Удовенко Євгеній Ігорович

Оратівська Анна Миколаївна

МИТНИЙ СОЮЗ ЧИ ЗОНА ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ З ЄС. ПРІОРИТЕТИ УКРАЇНИ