Home » Про кафедру

Приєднуйтесь до Фейсбук

Про кафедру

Історія кафедри інтелектуальної власності та приватного права

Факультет соціології і права “КПІ ім. Ігоря Сікорського »


До створення факультету права кафедра публічного права існувала в якості загальноуніверситетської під назвами «Кафедра Правознавства», «Кафедра радянського права», згодом – після здобуття незалежності України отримала назву «Кафедра державного права»
1996 рік – Створення факультету права. На базі факультету права в якості структурного підрозділу створено кафедру державного права.
2008 рік. – В результаті об’єднання Факультету права з Факультетом соціології, в серпні 2008 року, кафедру державного права було перейменовано в кафедру теорії права і держави, яка, поряд з іншими правовими кафедрами, увійшла в структуру нового факультету – Факультету соціології і права.
2014 рік – Кафедра отримує назву «Кафедра публічного права».
2021 рік – внаслідок реорганізацією факультету на базі кафедри публічного права створено “Кафедру інтелектуальної власності та приватного права”

Кафедру очолювали
1996-2001 рр. кандидат юридичних наук, доцент, Лисенко Анатолій Миколайович
2001-2019 рр. кандидат юридичних наук, доцент Чепульченко Тетяна Олексіївна
2019-2020 р. – кандидат наук з публічного управління, доцент Цимбаленко Яна Юріївна
З 2020 р. – доктор юридичних наук, доцент, Маріц Дарія Олександрівна

1. Стратегія розвитку КПІ Ім. Ігоря Сікорського на 2020-2025 роки
2. Кодекс честі КПІ ім. Ігоря Сікорського
3. Положення про дистанційне навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського 
4. Положення про поточний, календарний та семестровий контроль
результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського
5. Положення про систему запобігання академічному плагіату в КПІ ім. Ігоря Сікорського
6. Положення про систему оцінювання результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського
7. Порядок встановлення фактів порушення академічної доброчесності в КПІ ім. Ігоря Сікорського
8. Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами
вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського
9. Положення про порядок проведення практики здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського
10. Положення про Комісію з етики та академічної доброчесності Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського
11. Положення про відрахування, переривання навчання,
переведення і поновлення здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського
12. Положення про апеляції в КПІ ім. Ігоря Сікорського
13. Положення про кафедру