Home » Викладачі » Голубенко Ірина Ігорівна

Приєднуйтесь до Фейсбук

Голубенко Ірина Ігорівна

кандидат юридичних наук
старший викладач кафедри інтелектуальної власності та приватного права

Освіта:
2011 рік – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, отримала вищу освіту за напрямом підготовки “Право”, кваліфікація «бакалавр права».
2013 рік – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, отримала повну вищу освіту з відзнакою за спеціальністю “Правознавство” та здобула кваліфікацію магістр правознавства на кафедрі цивільного права за напрямком «міжнародне приватне право».
2016 рік – закінчила аспірантуру юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.
27 квітня 2017 року – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право на тему «Інвестиційні спори в міжнародному приватному праві».

Викладає навчальні дисципліни: Цивільне право(загальна частина);Міжнародне приватне право; Цивільне право. Недоговірні зобов’язання; Спадкове право.
Сфера наукових інтересів: цивільне право, сімейне право, міжнародне приватне право.

Публікації останніх років:

  1. Голубенко І. І. Тривимірна диференціація спорів між інвестором і державою / І. І. Голубенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. – 2015. – Випуск 32. – Том 2. – С. 20–24.
  2. Голубенко І. І. Види міжнародних інвестиційних угод / І. І. Голубенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. – 2015. – Випуск 30. – Том 1. – С. 118–123.
  3. Голубенко І. І. Учасники інвестиційних спорів: статус і класифікація / І. І. Голубенко // Науковий журнал Право і суспільство. – Випуск 5. – Частина ІІІ. – 2015. – С. 61–66.
  4. Голубенко І. І. Застосування принципу добросовісності при визначенні прийнятності позовних вимог і юрисдикції в інвестиційних спорах / І. І. Голубенко // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – Випуск 4. – С.13–18.