Home » Викладачі » Голубенко Ірина Ігорівна

Приєднуйтесь до Фейсбук

Голубенко Ірина Ігорівна

кандидат юридичних наук
старший викладач кафедри інтелектуальної власності та приватного права

Освіта:
2011 рік – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, отримала вищу освіту за напрямом підготовки “Право”, кваліфікація «бакалавр права».
2013 рік – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, отримала повну вищу освіту з відзнакою за спеціальністю “Правознавство” та здобула кваліфікацію магістр правознавства на кафедрі цивільного права за напрямком «міжнародне приватне право».
2016 рік – закінчила аспірантуру юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.
27 квітня 2017 року – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право на тему «Інвестиційні спори в міжнародному приватному праві».

Викладає навчальні дисципліни: Цивільне право(загальна частина);Міжнародне приватне право; Цивільне право. Недоговірні зобов’язання; Спадкове право.
Сфера наукових інтересів: цивільне право, сімейне право, міжнародне приватне право.

Публікації останніх років:

  1. Голубенко І.І., Головицький В.В. Договір лізингу у праві іноземних держав. Право і суспільство. , ISSN 2078-3737, № 6, Ч. 2., 2018 р. С. 25-29. URL: http://www.pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/6_2018/part_2/6.pdf
  2. Голубенко І. І. Правові аспекти визнання фізичної особи зниклою безвісти за особливих обставин в умовах правового режиму воєнного стану в Україні. Юридичний науковий електронний журнал. (включено до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus International (Польща)) №1, 2023 р. С.87-90 фахове видання України категорії Б URL: http://www.lsej.org.ua/1_2023/18.pdf, DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-1/18
  3. Голубенко І.І., Грачова О.Ю., Маслова М.О. Особливості отримання спадщини в умовах воєнного стану. Юридичний науковий електронний журнал. (включено до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus International (Польща)) №2 2023 р. С. 124-129 фахове видання України категорії Б. URL: http://www.lsej.org.ua/2_2023/26.pdf, DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-2/26
  4. Голубенко І. І. Держава як боржник у зобовязаннях, які виникають внаслідок рятування здоровя та життя фізичної особи. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. № 1, 2023 р., DOI https://doi.org/10.20535/2308-5053.2023.1(57).280826
  5. Голубенко І. І., Саградян А. Г. Правові питання реалізації права на доступ до публічної інформації в умовах воєнного стану. Юридичний науковий електронний журнал. (включено до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus International (Польща)) №3 2023 р. фахове видання України категорії Б. URL: http://www.lsej.org.ua/index.php/arkhiv-nomeriv, DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-3/32
  6. Голубенко І. І., Шпак К. О., Правові аспекти відшкодування шкоди та збитків, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок збройної агресії російської федерації. журнал «Наукові перспективи» № 4(34) 2023 р. фахове видання України категорії Б. URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/np/article/view/4402, DOI: https://doi.org/10.52058/2708-7530-2023-4(34)-384-396 7. Голубенко І. І. Категорія «реальна загроза» в аспекті виникнення зобов’язань внаслідок завдання шкоди особі, яка без відповідних повноважень рятувала здоров’я та життя фізичної особи. IX Всеукраїнська мультидисциплінарна науково-практична Інтернет-конференція “Наукові дослідження: реалії сьогодення.” 31 березня 2023 р. м. Полтава. URL: https://webconference.org.ua/archive-of-internet-conferences/
  7. Голубенко І. І. Правові аспекти можливості реєстрації авторського права на картини створені штучним інтелектом. «Створення, охорона, захист і комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності»: VI Всеукраїнська науково-практична конференція 26 квітня 2023 р. м. Київ. URL : http://journals.uran.ua/index.php/wissn131/article/view/276982
  8. Голубенко І. І. Щодо авторського права на тексти створені з допомогою штучного інтелекту. Наукова стаття в рамках проведення науково-практичної конференції «Креативна трансформація та модернізація сучасного суспільства», 12 квітня 2023 р. Науковий журнал «Креативний простір», № 12. URL: https://webconference.org.ua/scientific-achievements-realities-of-today/