Home » Вебінар для аспірантів 3 та 4 років підготовки

Приєднуйтесь до Фейсбук

Вебінар для аспірантів 3 та 4 років підготовки

05 квітня 2023 року Відділом аспірантури та докторантури проведений вебінар для аспірантів 3 та 4 років підготовки.

Під час зустрічі обговорювались питання, що стосуються підготовки в аспірантурі, насамперед питань щодо завершення роботи над дисертацією, вимог до публікацій за темою дисертації та правила проходження процедури захисту здобувачів ступеня доктора філософії.

Для ознайомлення з матеріалами зустрічі: посилання на відеозапис та презентації проректора з навчальної роботи та ученого секретаря університету