Home » Викладачі » Андрущакевич Юлія Володимирівна

Приєднуйтесь до Фейсбук

Андрущакевич Юлія Володимирівна

кандидат юридичних наук
старший викладач.

Scholar Orcid Email
Освіта та наукові досягнення:
У 2002 році закінчила з відзнакою Київський університет права НАН України за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію «юрист».
У 2014 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 «Теорія держави і права; історія правових і політичних учень» на тему: «Конкретизація правових норм: теоретико-правовий аспект».
Викладає навчальні дисципліни: Теорія держави і права, Теорія законотворення.
Сфера наукових інтересів: теоретичні проблеми права, проблеми законотворення та правотворення, правова ідеологія.

Наукові публікації останніх років:
1.Андрущакевич Ю.В. Конкретизація правових норм як гарантія прав і свобод людини /
Ю. В. Андрущакевич // Альманах права. 2017. Вип. 8. С. 91-94. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ap_2017_8_23.

2.Андрущакевич Ю.В. Сучасне розуміння правової ідеологія крізь призму сприйняття та заперечення // Електронне наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал» 2021, № 9. С.14-17
Available at: DOI : https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-9/1

3.Andrushchakevych Y. The concept of legal ideology: genesis of creation and formulation //
Visegrad Journal on Human Right. 2021, № 4 С.8-14. ISSN 1339-7915.

«SCIENTIFIC TRENDS: MODERN CHALLENGES. VOLUME 2» : collective monograph / Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks, Los Angeles : GS publishing service, 2021. P.
Available at: DOI :

4.Andrushchakevych Y. The essence of legal ideology // MODERN SCIENCE: INNOVATIONS AND PROSPECTS” Proceedings of the 2th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House 7-9 November 2021, Stockholm, Sweden.