Home » Наука » 1 Міжнародна юридична конференція

Приєднуйтесь до Фейсбук

1 Міжнародна юридична конференція

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції  «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» (2011 р. м. Київ) / Укладачі: Б. В. Новіков, Т. О. Чепульченко, І. П. Голосніченко, В. Ю. Пряміцин/  – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2011. – 172 с.

 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Голосніченко І.П.

ОБСТЕЖЕННЯ ФУНКЦІЙ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В ПРОЦЕСІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ

Цирфа Г.О.

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ УКРАЇНИ ПЕРЕД ЄС ТА ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ЗОНІ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ

Чепульченко Тетяна Олексіївна

МІСЦЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-НОРМАТИВНОГО ВПЛИВУ НА СУСПІЛЬНІ ВІДНОСИНИ

Пітер Г. Соломон (молодший)

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПОСАД СУДОВИХ АДМІНІСТРАТОРІВ В США ТА КАНАДІ

Лук’янчиков Є.Д., Лук’янчиков Б.Є.

ХАРАКТЕРИСТИКА НЕВІДКЛАДНИХ СЛІДЧИХ ДІЙ

Осадчий В.І.

САНКЦІЇ В ЗЛОЧИНАХ ПРОТИ БЕЗПЕКИ РУХУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ

Усатий Григорій Олександрович,

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ КОНФЛІКТ: ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ВИЗНАЧЕННЯ

Юдкова Ксенія Володимирівна

ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ ДОМЕННИХ ІМЕН В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

 

СЕКЦІЯ 1. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ТА ЙОГО РОЛЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ

 

Ягодинський Володимир Миколайович,

РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ В ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ СУЧАСНИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Голосніченко Д.І.

ЛЕГІТИМНІСТЬ ВЛАДИ, ЇЇ ПОХОДЖЕННЯ ВІД НАРОДУ

Львова Олена Леонідівна

ПРАВО ТА МОРАЛЬ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Тараненко Микола Григорович

КОНСТИТУЦІЯ ПИЛИПА ОРЛИКА  РОКУ ТА ЇЇ ІСТОРИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

Єгорова Валентина Сергіївна

ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ СУДДІВ СУДІВ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ

Совгиря О. В.

СПІВВІДНОШЕННЯ ПРИНЦИПІВ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ТА ВЕРХОВЕНСТВА ЗАКОНУ В ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Пономаренко Марина Володимирівна

ЩОДО СУТНОСТІ МІНІСТЕРІАЛІЗМУ В ДОКТРИНІ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА

Гоцалюк Михайло Олександрович,

СЛУЖБА В УКРАЇНСЬКІЙ АРМІЇ

Русскова Валерія Андріївна

ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ, ПІДСТАВИ ЙОГО НАБУТТЯ

Холявко Ольга Олександрівна

ДИСКРИМІНАЦІЯ ПРАВ ЖІНОК В УКРАЇНІ

Вареник Ярослав

ПРАВО НА ЖИТТЯ – ПЕРВИННА УМОВА ІСНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ

Хоменко Валентина Володимирівна

ПРАВОВИЙ СТАТУС БІЖЕНЦІВ В УКРАЇНІ

Романовський Денис Дмитрович

ПРАВОВИЙ СТАТУС ОСОБИ ЯК СУБ’ЄКТА ПРАВОВІДНОСИН

Тартачник Юлія Ігорівна

ПРАВОВА КУЛЬТУРА І ПРАВОСВІДОМІСТЬ

Пряміцин Вячеслав Юрійович

ДЕФІНІЦІЯ ТА ОЗНАКИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

Голоборода Надія Володимирівна

ЦЕНЗУРА ЯК ВОНА Є

Ковтун Яна Володимирівна,

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН В УКРАЇНІ

Чекараміт Тетяна Олегівна,

ПРОБЛЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ

Казьмірова Інна Вікторівна

ЧИ МОЖЛИВІ І ЧИ ПОТРІБНІ ВЗАГАЛІ ЗМІНИ В КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ?

Герасименко Роман Ігорович

ПРАВОВИЙ НІГІЛІЗМ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ

 

СЕКЦІЯ 2. ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У СВІТІ ТА В УКРАЇНІ: МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СПІВПРАЦЯ З ЄС – ПРАВОВІ АСПЕТИ

Мороховська Н.С.

МІЖНАРОДНЕ ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО: ПОХОДЖЕННЯ, ДЖЕРЕЛА ТА РОЗВИТОК

Звягіна Ірина, Звягіна Катерина,

МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРАВІ ТА УЧАСТЬ У НЬОМУ УКРАЇНИ

Селезень Павло Олександрович,

ЗАПОБІГАННЯ НЕНАЛЕЖНОМУ ЗАСТОСУВАННЮ МІЖНАРОДНИХ ПОДАТКОВИХ ДОГОВОРІВ

Рабінович Марина Львівна,

АДАПТАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Лугіна Олена Миколаївна

БЕЗПЕКА ДІТЕЙ В УКРАЇНІ І СВІТІ: СТАН ПРОБЛЕМИ

Козенко Анна Григорівна

АНАЛІЗ НОРМ ПРО УСИНОВЛЕННЯ В МІЖНАРОДНИХ УГОДАХ УЧАСНИКОМ ЯКИХ Є УКРАЇНА

Кондратюк Яна Павлівна,

ПИРАТСТВО НА МОРЕ: ГЛОБАЛЬНАЯ УГРОЗА

Марюхіна Катерина Віталіївна,

МОДЕЛЬНІ НОРМИ ЯК ДЖЕРЕЛО ТЛУМАЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ПОДАТКОВИХ ДОГОВОРІВ

Удовенко Євгеній Ігорович,

ДОПОМОГА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ПО ПРОГРАМІ TACIS НА ПРИКЛАДІ МІСТА ПРИЛУКИ

Биканова А.В.,

ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МАЙНА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА -ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ

Бован Костянтин Сергійович,

ВПРОВАДЖЕННЯ ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

 

СЕКЦІЯ 3. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ

Гордієнко Сергій Георгійович

СПІВВІДНОШЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА ТА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Бакалінська Ольга Олегівна

НЕДОБРОСОВІСНА КОНКУРЕНЦІЯ ЯК ФОРМА ЗЛОВЖИВАННЯ ЦИВІЛЬНИМИ ПРАВАМИ

Пивоваров Олександр Олександрович,

ПРОБЛЕМИ ПАТЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ СТОСОВНО ЕКВІВАЛЕНТНИХ ТА АЛЬТЕРНАТИВНИХ ОЗНАК

Сокольвак Юрій Юрійович,

РОЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ПРОЦЕСІ ІНТЕГРАЦІЇ НА ПРИКЛАДІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Тетяна Гапека

ЗАХИСТ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ШОУ-БІЗНЕСІ

Юлія Педяк

ЛІЦЕНЗУВАННЯ В ПРАВІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Сенченко Інна Анатоліївна,

ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ З ПІРАТСТВОМ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Сербовец Ольга Валерьевна

ПРОДЮСЕРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ С АРТИСТОМ – ТВОРЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ИЛИ ТРУДОВОЕ РАБСТВО

Чермяніна Анна

ЗАХИСТ АВТОРСЬКИХ ПРАВ НА КОМП’ЮТЕРНІ ПРОГРАМИ

Трикур Максим Юрійович,

ВЕБ-САЙТ ЯК ОБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

Поліщук Мар’яна Анатоліївна

УПРАВЛІННЯ АВТОРСЬКИМИ І СУМІЖНИМИ ПРАВАМИ

 

СЕКЦІЯ 4. ЯКІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ – ГАРАНТІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

Галунько Валентин Васильович

ПРОБЛЕМА ЗМІСТУ СИСТЕМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Гончар А.Ф.

Шандурський Б. В.

НОРМАТИВНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ І ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

Н.І. Золотарьова

ПРАВООХОРОННИЙ ВПЛИВ НА ЕКОЛОГІЧНІ ВІДНОСИНИ

Сударенко Олена Володимирівна

ПРАВО ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ НА ФАКТИЧНУ ПЕРЕВІРКУ

Кравчук Олексій Олегович,

УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕДУР НАДАННЯ В ОРЕНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА

Тетяна Мусієнко,

НАСЛІДКИ ПРИЄДНАННЯ УКРАЇНИ ДО ДОГОВОРУ ПРО ЕНЕРГЕТИЧНЕ СПІВТОВАРИСТВО

Синиця Андрій Миколайович,

ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ПРИ ПРИТЯГНЕННІ ЇХ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Махиніч Юрій Сергійович

НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ НА ПІДСТАВІ ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН ЯК СКЛАДОВА УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

Мамука Олена

ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У ГАЛУЗІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

 

СЕКЦІЯ 5. РЕФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

5.1. ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО

 

Огороднік Жанна Анатоліївна

САДИБА ЯК ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

Бежевець Алла Михайлівна,

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ІНСТИТУТУ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Дубняк Марія Вікторівна

ПРОБЛЕМИ МАЙНОВОГО СТРАХУВАННЯ

Дар’я Ганіч,

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗАВДАНУ МОРАЛЬНУ ШКОДУ

Дзецина Антон Ігорович

ЗАВДАТОК У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

Бичко Єлизавета Олександрівна

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ЗЕМЕЛЬНУ ЧАСТКУ (ПАЙ)

Гапон Олександра Василівна,

ПРОБЛЕМАТИКА СПАДКОВОГО ДОГОВОРУ

Емченко Владислав Александрович,

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ И ФАКСИМИЛЬНОЙ СВЯЗИ В ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОМ ПРАВЕ

Товарницький Іван Михайлович

ПРОБЛЕМИ ЩОДО ПОНЯТТЯ “ОПЕРАТИВНОГО ЛІЗИНГУ”

 

5.2. ТРУДОВЕ ПРАВО

Більовський Олег Анатолійович

НОВИЙ ТРУДОВИЙ КОЛЕКС В КОНТЕКСТІ ВІДНОСИН ПРАЦІ ТА КАПІТАЛУ

Крамар Марія Петрівна

ДО ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ МОЛОДІ В УКРАЇНІ

Ретерук Наталя Олегівна

ГЕНДЕРНА ДИСКРИМІНАЦІЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЖІНОК НА РОБОТУ

Качуровський Станіслав Вікторович,

РОЗВИТОК МАЛОГО БІЗНЕСУ ЯК ШЛЯХ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ

Кашпур Віталіна Михайлівна,

ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ В УКРАЇНІ

Кондрашова Аліна Володимирівна,

ПРОБЛЕМА БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ

Олексій Свердлік

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

 

5.3. БОРОТЬБА ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ (КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ, КРИМІНОЛОГІЧНІ, КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ,

КРИМІНАЛІСТИЧНІ АСПЕКТИ)

Наталія Шульга, Гончар А. Ф.,

СУДОВА БУХГАЛТЕРІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИЯВЛЕННЯ КОРИСЛИВИХ ЗЛОЧИНІВ

Лубин Александр Федорович, Долгачёва Оксана Игоревна,

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ

Борець Л.В.,

ВИЯВЛЕННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

Попов К.Л.

ПЕРСПЕКТИВИ ВІКТИМОЛОГІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ШАХРАЙСТВА

Петелюк О.М.,

СЛІДИ РУК ЯК ОБЄКТ НЕДАКТИЛОСКОПІЧНИХ ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Тараненко Микола Миколайович

ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ

Павленко І.В.,

ВИНА ПРИ НЕЗАКОННОМУ ПРОВЕДЕННІ АБОРТУ

Микитась Ірина Миколаївна,

НОВЕЛИ ЗАКОНОДАВСТВА В СИСТЕМІ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Бондаренко І. В.

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНИХ СКЛАДІВ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 304 КК УКРАЇНИ

Стоцька Н. О.

ОСОБЛИВОСТІ ОСНОВНОГО ЮРИДИЧНОГО СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО Ч. 1 СТ. 296 КК УКРАЇНИ

Богуцький Дмитро Олександрович

НОВАЦІЇ У КРИМІНАЛЬНО – ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ПОДАТКОВИХ ЗЛОЧИНІВ

Ковальова О.В.

КРИТЕРІЇ ДОПУСТИМОСТІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ В ДІЯЛЬНІСТЬ СЛІДЧОГО

Ніколова Майя Миколаївна,

ПРОСЛУХОВУВАННЯ ТЕЛЕФОННИХ РОЗМОВ ЗА КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ РІЗНИХ КРАЇН: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ

Неселевська Аліна Анатоліївна,

КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИ КОРУПЦІОНЕРА

Которобай Євген Станіславович

ЗАОЧНИЙ СУДОВИЙ РОЗГЛЯД У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Ночка Ірина Петрівна

ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ

Тинна Діана Сергіївна

ПРАКТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА НЕОБХІДНУ ОБОРОНУ

Деркач Ольга Сергіівна

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ПРИВАТНИМИ СТРУКТУРАМИ ТА ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ У БОРОТЬБІ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ (ІНФОРМАЦІЙНИХ) ТЕХНОЛОГІЙ

Дмитро Логвиненко,

НАСИЛЬСТВО В СІМ’Ї

Віта Радчук

НАРКОБІЗНЕС В УКРАЇНІ: КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА