Home » Дисципліни

Приєднуйтесь до Фейсбук

Дисципліни

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Кафедри інтелектуальної власності та приватного права

Факультет соціології і права “КПІ ім. Ігоря Сікорського »

на 2021/2022 навчальний рік 

 

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІН

 

для бакалаврів:

 1. Адвокатура / Владикін О.Н.

 2. Договори у сфері інтелектуальної власності / Дмитренко В.В.

 3. Захист прав інтелектуальної власності (для ІМЗ) / Дмитренко В.В.

 4. Історія держави і права зарубіжних країн / Тараненко М.Г.

 5. Історія держави і права України / Тараненко М.Г. 

 6. Конституційне право / Владикін О.Н., Єгорова В.С.

 7. Міжнародне приватне право / Головко О.М.

 8. Медіація в юридичній практиці / Головко О.М. 

 9. Медичне право / Павленко І.В.

 10. Національні та міжнародні механізми захисту прав людини / Львова О.Л.

 11. Основи відновного правосуддя / Головко О.М.

 12. Права людини у сфері охорони здоров`я / Маріц Д.О.
 13. Права людини в сфері бізнесу / Пряміцин В.Ю.

 14. Права людини на прайвесі (приватне життя) / Маріц Д.О.

 15. Права людини на свободу слова, вираження поглядів та інформації / Маріц Д.О. / Шумак І.О.

 16. Право інтелектуальної власності на засоби індивідуалізації  / Дмитренко В.В.

 17. Правове забезпечення професійної діяльності / Львова О.Л.

 18. Правознавство / Головко О.М.

 19. Римське приватне право / Владикін О.Н.

 20. Теорія держави і права / Чепульченко Т.О., Пряміцин В.Ю.

 21. Теорія держави і права (публічне управління) / Чепульченко Т.О., Пряміцин В.Ю.

 22. Цивільне право. Загальна частина / Пленюк М.Д.

 23. Цивільне право. Особлива частина / Маріц Д.О.

 24. Цивільне процесуальне право / Пленюк М.Д., Владикін О.Н.

 25. Юридичні інновації / Пряміцин В.Ю.

 26. Юридичний аналіз та обґрунтування / Головко О.М.

  для магістрів:

 27. Менеджмент стартап-проєктів
 28. Інтелектуальна власність та патентознавство (для технічних спеціальностей)/ Дмитренко В.В.
 29. Інтелектуальна власність та патентознавство (для гуманітарних спеціальностей) / Дмитренко В.В.
 30. Інтелектуальна власність та патентознавство (для ФТІ) / Дмитренко В.В.
 31. Інтелектуальна власність у різних індустріях / Дмитренко В.В.
 32. Міжнародно-правова охорона інтелектуальної власності / Дмитренко В.В. 
 33. Право інтелектуальної власності (магістратура 054 Соціологія) / Дмитренко В.В.
 34. Практикум з іншомовного професійного спілкування
 35. Соціальний вимір сталого розвитку