Home » Lecturer » Чепульченко Тетяна Олексіївна

Connect FB

Чепульченко Тетяна Олексіївна

Kандидат юридичних наук, доцент.
Scholar Orcid Email
Освіта та наукові досягнення: У 1973 р. закінчила Київський ордена Леніна державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Правознавство». У 1986 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза». В 1991 р. присвоєно вчене звання доцента.
Курси, що викладає: «Теорія держави і права», «Правова система в Україні (сучасний період)». Сфера наукових інтересів: теоретичні проблеми держави і права.

Має понад 70 наукових робіт