Магістратура

Магістратура 081 «Право» (ЗНО)

081 Право

ФСП готує спеціалістів в галузях господарського права (бізнес-права) та адміністративного права, права інтелектуальної власності та інформаційного права. Юрист у сфері господарського права входить в Топ-10 найперспективніших професій країни за рейтингом журналу «Фокус».

Увага! Цього року вступ на магістратуру за напрямком 081 “Право” можливий тільки на основі диплому бакалавра за напрямком 081 “Право” та 293 «Міжнародне право» 
Перелік вступних випробувань
 1. Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ)
 2. Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ)
Програми вступних випробувань

Нагадуємо, що ЄФВВ та ЄВІ відбуваються у формі ЗНО.
Підготовка до ЄВІ на сайті Українського центру оцінювання якості освіти
Підготовка до ЄФВВ на сайті Українського центру оцінювання якості освіти

 Бюджетні місця 

Денна форма навчання: 2021 рік – інформація очікується, 2020 рік – 15 місць.

Вартість навчання

Денна форма навчання – 44 100 грн/рік
Заочна форма навчання – 26 200 грн/рік
Джерело на сайті Приймальної комісії

Перелік документів для вступу

Для вступу до магістратури необхідно подати такі документи:

 • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
 • диплом бакалавра (оригінал та копії)
 • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
 • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю)
 • військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)
 • ідентифікаційний код (оригінал та копії)
 • екзаменаційний листок, отриманий при реєстрації на ЗНО з іноземної мови
 • результати ЄВІ (Єдиний вступний іспит – ЗНО з іноземної мови)
 • чотири фотографії 3х4

Прийом заяв та документів (корпус №7, каб. 0-15): 05.08–22.08.2021.

Копії завіряються у відбіркових комісіях факультетів та інститутів за наявності оригіналу.
Для подання документів у відбіркових комісіях потрібно залишити копії документів.

Освітні програми:

«Господарське та адміністративне право і процес»
«Інформаційне право та право інтелектуальної власності»

Основні дати

Увага! Терміни вступної кампанії можуть бути переглянуті у зв’язку із загальнонаціональним карантином
для запобігання розповсюдження короновірусної хвороби.

11.05–03.06.2021 (18:00)
Реєстрація для складання ЄВІ (Єдиний вступний іспит з іноземної мови) та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей (ЄФВВ)

30.06.2021
ЄВІ (Єдиний вступний іспит – іноземна мова у форматі ЗНО)

02.07.2021
ЄФВВ (Єдине фахове вступне випробування – фахові вступні випробування у форматі ЗНО)

01.07.2021
Початок реєстрації електронних кабінетів

15.07–23.07.2021
Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів ЄВІ та ЄФВВ

Покрокова інструкція реєстрації та подання електронних заяв для вступників до магістратури через електронний кабінет

не пізніше 28.07.2021
Надання рекомендації на зарахування за державним замовленням

не пізніше 02.08.2021 (до 18:00)
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення (оригінали документів)

09.08.2021 
Зарахування вступників за державним замовленням

12.08.2021 (17:00)
Закінчення строку виконання вимог до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб (оригінали документів)

не пізніше 17.08.2021*
Наказ про зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб

* в разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії, терміни можуть бути подовжені.

Конкурсний бал

Конкурсний бал при вступі для здобуття ступеня магістра на спеціальність 081 «Право» розраховується за формулою:
                                                                    КБ = 0,25×П1 + 0,5×П2 + 0,25×П3,
де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 100 до 200 балів), П2 – оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест із права (за шкалою від 100 до 200 балів), П3 – оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест із загальних навчальних правничих компетентностей (за шкалою від 100 до 200 балів).

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА

Додаткова інформація

Україна, м. Київ, 03056,
проспект Перемоги, 37,
НТУУ “КПІ”, корпус №7 та №19
+38 (063) 115 73 91
+38 (044) 204 90 20
Facebook
fsp.kpi.ua@gmail.com
Сайт Факультету соціології і права
Сайт Приймальної комісії КПІ імені Ігоря Сікорського